ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่

จะสถิตในใจคนไทยทุกดวงตลอดไป

18/10/2016