รายการ

ข้อมูลล่าสุด

ISO Certificate

Alliance

Alliance

YUKEN ดำเนินบทบาทอย่างสำคัญทั่วโลกในฐานะของผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการเคลือบผิววัสดุทั้งโลหะและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
สนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีการเคลือบผิวที่มีแนวคิดว่า “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น” “เป็นมิตรต่อมนุษย์ยิ่งขึ้น”