เครือข่ายของภูมิภาคอเมริกาเหนือและกลาง

40000 Grand River Ave., Suite108, Novi, Ml 48375

TEL:
 (+1) 248-888-7771
FAX:
 (+1) 248-888-7757

YUKEN America, Inc

about_company_logo4_8

Avenida Rio San Lorenzo No. 1172, 5ta etapa, Fracción Ⅱ,
Parque Tecnoindustrial Castro del Rio, Irapuato, GTO. México, CP: 36810

TEL:
 (+52) 462-607-4950

พนักงานประจำการจากต่างประเทศ

Koichiro MAKINO

Email:
 makinokr@yuken-ind.co.jp

Katuhiko BUMA

MOBILE:
 (+52) 1-462-194-6972
Email:
 bumakatu@yuken-ind.co.jp

YUKEN Surface Technology, S.A. de C.V.

 ย้อนกลับ