แผนที่

Siam YUKEN Co., Ltd.

Amata City Chonburi Industrial Estate

700/752 Moo1 Tumbol Phanthong Amphur Phanthong, Chonburi 20160

TEL:
 038-185-476
FAX:
 038-185-478

เจ้าหน้าที่ที่อยู่อาศัย

Yosuke KANAYA

ประธาน

 

Hitoshi KOKETSU

หน้าที่เทคนิค

Email:
 koketsuh@siamyuken.co.th

Yusuke AOYAMA

หน้าที่ขายในประเทศไทย

MOBILE:
 08-4644-1705
Email:
 aoyamayu@siamyuken.co.th

Hiroshi ARAO

หน้าที่ขายในประเทศอินโดนีเชียและประเทศอินเดีย

Email:
 araohiro@siamyuken.co.th