<คุณลักษณะพิเศษ>
・สารชุบเคลือบสำหรับชุบสารโครเมียมไทรวาเลนท์ที่ใช้โครเมียมไทรวาเลนท์
・ชุบเคลือบพื้นผิวชั้นนอกสีดำที่มีความมันเงาสูงอย่างสม่ำเสมอเท่ากัน
・ไม่มีการลดต่ำของประสิทธิภาพเนื่องจากการเสื่อมสภาพของสารชุบเคลือบ มีอายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากมีคุณภาพคงตัวเป็นระยะเวลานาน
・เหมาะสำหรับการชุบชิ้นงานปั๊มโลหะ, สลักเกลียว
・ไม่ก่อภาระต่อเครื่องจักรอุปกรณ์ ง่ายต่อการบำรุงรักษา
・เพิ่มประสิทธิภาพความทนต่อรอยขีดข่วน, ประสิทธิภาพความทนต่อการกัดกร่อน
・สามารถใช้อุปกรณ์ชุบโครเมทที่มีอยู่เดิมได้