เป็นสารลดฟองกลุ่มไม่มีซิลิโคน เพียงเติมลงไปในปริมาณเล็กน้อยจะช่วยยับยั้งการเกิดฟอง และป้องกันการนำเข้าไปในกระบวนการถัดไป