METASU ZES เป็นสารเคลือบเงาสำหรับ Barrel อ่างสารละลายด่างที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต, กำลังการชุบเคลือบและความเงากระแสไฟฟ้าปานกลาง~ต่ำ

<คุณลักษณะพิเศษ>
・สามารถใช้งานกับการชุบที่ใช้เวลาสั้นและความเร็วชุบสูง
・กำลังการชุบเคลือบดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
・ความเงาดีเยี่ยม การรับโครเมทมีคุณภาพดี
・สามารถใช้งานด้วยความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสูงได้เนื่องจากไหม้ยาก
・เนื่องจากเป็นชนิดความเข้มข้นสูง ทำให้มีปริมาณการใช้น้อยลงจากสารเคมีเดิม
・สามารถใช้งานในอุณหภูมิสูงสุดถึง 35℃ จึงจัดการได้ง่าย
・การบำบัดน้ำเสียทำได้ง่าย