กระบวนการ METASU FSM-42A/B เป็นสารเคลือบเงาชุบดีบุกด้านที่พัฒนาขึ้นสำหรับฟิล์มผิวเคลือบปราศจาก Pb

<คุณลักษณะพิเศษ>
・มีประสิทธิภาพความคงตัวของอ่างน้ำยาอย่างยอดเยี่ยมในการรันนิ่ง
・สีเปลี่ยนและผิวเคลือบล่อนภายหลังการรีโฟลว์เกิดขึ้นน้อย มีคุณลักษณะที่คงตัว