ผลงานสำคัญของผลิตภัณฑ์ YUKEN การวิจัยและพัฒนา แนะนำการวิเคราะห์และเครื่องมือตรวจวัด (ของ Siam YUKEN) แนะนำการวิเคราะห์และเครื่องมือตรวจวัด (ของ YUKEN Industry)

ผลงานสำคัญของผลิตภัณฑ์ YUKEN

This movie requires Flash Player 9

ท่านสามารถตรวจสอบผลงานสำคัญในด้านสารเคมีเคลือบผิวได้จากภาพ
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายซึ่งมีการนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆ และได้รับคำชมเชยเป็นอย่างมาก

※กรุณากดคลิกแต่ละจุดภายในภาพ

การวิจัยและพัฒนา

นับแต่ก่อตั้งบริษัท YUKEN ก็ทุ่มเทให้กับการค้นคว้าพัฒนาเฉพาะทางเกี่ยวกับการเคลือบผิวมาโดยตลอด รากฐานในการบริหารกิจการของบริษัทคือผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ตามแบบกิจการผู้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเหล่านี้เองที่จะเป็นเงื่อนไขซึ่งทำให้ได้การยอมรับในฐานะบริษัทผู้นำในวงการงานเคลือบผิว เราจึงทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคลือบผิวอย่างสม่ำเสมอทุกวัน

YUKEN Industry ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกลุ่มบริษัท YUKEN เรามีศูนย์วิศวกรรม (ภาพขวา) ที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อให้เหมาะกับการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง คอยทำการศึกษาค้นคว้าต่างๆในเรื่องการเคลือบผิวตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้ ความสามารถทางวิศวกรรมนี้ได้รับการขัดเกลาอยู่เสมอด้วยนโยบายด้านการตลาดที่ว่า “ลูกค้าสำคัญที่สุด” จนได้รับการยอมรับในความสามารถจากผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์รายใหญ่ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นลูกค้าของเรา

แนะนำการวิเคราะห์และเครื่องมือตรวจวัด (ของ Siam YUKEN)

Siam YUKEN
มีเครื่องทดสอบและเครื่องวิเคราะห์เพื่อให้สามารถทำการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และยืนยันคุณภาพการเคลือบผิวชิ้นงานของลูกค้าได้ในประเทศไทย

原子吸光分析装置

อุปกรณ์ดูดกลืนแสงของอะตอม

วัดปริมาณไอออนโลหะในน้ำยา

蛍光X線膜厚測定器

เครื่องวัดความหนาฟิล์มแบบ X-ray

วัดความหนาฟิล์มเคลือบ

pH計

เครื่องมือวัดค่า pH

ควบคุมน้ำยา

紫外線吸光分析装置(UV計)

เครื่องมือวิเคราะห์การดูดกลืนรังสียูวี (เครื่องมือวัดรังสียูวี)

ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำยา

液分析装置各種

เครื่องมือวิเคราะห์น้ำยาแต่ละประเภท

วิเคราะห์ความเข้มข้น, สารประกอบ

恒温槽

ถังเก็บอุณหภูมิ

ควบคุมอุณหภูมิคงที่ของชิ้นงานทดสอบ

塩水噴霧試験機(SST)

เครื่องมือทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ (SST)

ประเมินประสิทธิภาพความทนต่อการกัดกร่อนของชิ้นงานชุบเคลือบ

Digital Microscope

กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล

เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพผิวด้วย กำลังขยายสูงสุด 20 – 1,000 เท่า

แนะนำการวิเคราะห์และเครื่องมือตรวจวัด (ของ YUKEN Industry)

YUKEN Industry มีเครื่องทดสอบและเครื่องวิเคราะห์เพื่อใช้วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และยืนยันคุณภาพการเคลือบผิวชิ้นงานของลูกค้า

รายการเครื่องวิเคราะห์แยกตามการใช้งาน

เมื่อคลิกตรงการใช้งานจะเปลี่ยนย้ายไปยังเครื่องวิเคราะห์ดังกล่าว

วิเคราะห์งานเคลือบมีปัญหา อายุการใช้งานแม่พิมพ์สั้น!

ph_academic02_01_03

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(SEM, EDS)

ตรวจสอบพื้นผิว, วิเคราะห์สารประกอบวัสดุ (วิเคราะห์พื้นผิว, วิเคราะห์เชิงเส้น)

deve_img05

กล้องจุลทรรศน์วัดรูปทรงสามมิติสีระดับความลึกยิ่งยวด

ชื่ออื่น:กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเลเซอร์ ตรวจสอบและวัดพื้นผิวแบบสามมิติ, วัดความหยาบพื้นผิว

วัดความหนาฟิล์มเคลือบ!

IMG_2050

เครื่องวัดความหนาฟิล์มแบบ X-ray

วัดความหนาฟิล์มของผิวเคลือบ(Cu, Ni, Cr, Zn, Sn ฯลฯ)

IMG_2060

เครื่องวิเคราะห์แบบ X-ray ระดับจุลภาค

วัดความหนาฟิล์มของผิวเคลือบและวิเคราะห์สารประกอบของวัสดุ

วิเคราะห์น้ำยาหน้างานเคลือบผิว!

IMG_2016

อุปกรณ์ดูดกลืนแสงของอะตอม

วิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณของโลหะในสารละลายน้ำ

deve_img09

อุปกรณ์วัดการคายคลื่นแสงของอะตอม ICP

วิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณของโลหะและไม่ใช่โลหะ (B, Si, F, P, S ฯลฯ) ในสารละลายน้ำ

deve_img10

เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวแรงดันสูง

วิเคราะห์เชิงปริมาณ, การแยกตัวของสารผสมในสารละลาย

ทดสอบการกัดกร่อนของผิวเคลือบ!

IMG_2143

เครื่องมือทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ

ประเมินความทนต่อการกัดกร่อนภายหลังการเคลือบผิว (ชุบเคลือบ ฯลฯ)

IMG_2141

เครื่องมือทดสอบแบบวัฏจักร

ประเมินความทนต่อการกัดกร่อนภายหลังการเคลือบผิว (ชุบเคลือบ ฯลฯ)

วัดค่าแรงบิดของสลักเกลียว!

P1000886

เครื่องทดสอบแรงบิด

วัดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของสลักเกลียว ฯลฯ

วัดความสามารถในการเปียกโลหะบัดกรี!

IMG_2087

เครื่องมือตรวจสอบโลหะบัดกรี

ประเมินความสามารถในการทำเปียกของโลหะบัดกรี (ประเมินคุณภาพของการบัดกรี)

เครื่องมือวัด, วิเคราะห์อื่นๆ!

deve_img15

เครื่องมือวิเคราะห์สเปคโตรสโคปีของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยแสง (ESCA)

วิเคราะห์สภาพพันธะเคมีและวิเคราะห์สารประกอบของพื้นผิว (ไม่เกิน 50nm)

IMG_2071

อุปกรณ์วิเคราะห์แบบ X-ray (EDX)

เครื่องมือวิเคราะห์สารประกอบที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ RoHS, ELV

IMG_2107

เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสงในช่วงรังสียูวีและแสงที่มองเห็นได้ (เครื่องมือวัดรังสี UV)

วัดการดูดกลืนรังสียูวีในสารละลาย

IMG_2074

เครื่องวิเคราะห์สารด้วยอินฟราเรด(FT-IR)

วิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์

IMG_2113

ก๊าซโครมาโทกราฟี(FID,TD)

วิเคราะห์เชิงปริมาณ, การแยกตัวของสารระเหย

deve_img20

กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม

ตรวจสอบสภาพพื้นผิวระดับจุลภาคแบบสามมิติ

IMG_2127

เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

วิเคราะห์สภาพการเกิดผลึกของวัสดุ

 ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ YUKEN

กรุณาติดต่อสอบถามหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาจากเรา