เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสงในช่วงรังสียูวีและแสงที่มองเห็นได้ (เครื่องมือวัดรังสี UV)

วัดการดูดกลืนรังสียูวีในสารละลาย

18/6/2014