กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล

เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพผิวด้วย กำลังขยายสูงสุด 20 – 1,000 เท่

21/2/2022