ประเมินความทนต่อการกัดกร่อนภายหลังการเคลือบผิว (ชุบเคลือบ ฯลฯ)