วัดความหนาฟิล์มของผิวเคลือบและวิเคราะห์สารประกอบของวัสดุ