ชื่ออื่น:กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเลเซอร์ ตรวจสอบและวัดพื้นผิวแบบสามมิติ, วัดความหยาบพื้นผิว