สารเคลือบป้องกันสนิมสูงผสมสังกะสีอลูมิเนียม

<คุณลักษณะพิเศษ>
◇ สารรองพื้น(YC-B)
・สร้างฟิล์มเคลือบผิวด้วยสารยึดเกาะพิเศษปราศจากโครเมียมและมีส่วนผสมของเกล็ดโลหะ อาทิ สังกะสี, อลูมิเนียม ฯลฯ มีประสิทธิภาพทนการกัดกร่อนอย่างดีเยี่ยมโดยไม่คำนึงว่าไม่มีโลหะหนัก อาทิ โครเมียม ฯลฯ ผสมอยู่
・เผยประสิทธิภาพทนการกัดกร่อนยอดเยี่ยมแม้สำหรับส่วนที่เป็นรอยขีดข่วนจากสารที่ไม่ละลายน้ำซึ่งเกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมกัดกร่อน
・ลดอัตราของเสียในขณะชุบเคลือบผิว สามารถใช้ได้กับชิ้นงานรูปร่างซับซ้อนที่มีส่วนยื่นส่วนยุบของสปริงและสลักเกลียวตามคุณลักษณะของน้ำยาที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม

◇สารเคลือบชั้นนอก(YC-T、YC-TK)
・สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความทนต่อการกัดกร่อนได้มากยิ่งขึ้นด้วยการชุบเคลือบลงบนสารรองพื้น
・เป็นสารละลายในน้ำและปราศจากโครเมียม
・สามารถปรับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทนได้โดยผสมสารหล่อลื่นลงในสารเคลือบชั้นนอก
・สามารถใช้ได้กับพื้นผิวภายนอกสีดำและสามารถปรับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานได้อีกด้วย