สารเคมีเคลือบผิว การรับเคลือบผิวที่มีความทนต่อการกัดกร่อนสูง

Siam YUKEN นอกจากจะผลิตและจำหน่ายสารเคมีเพื่อการเคลือบผิวแล้ว ยังรับเคลือบผิวชิ้นงานด้วย “METASU YC” ที่มีประสิทธิภาพความต้านทานการกัดกร่อนได้ในระดับสูงอีกด้วย

สารเคมีเคลือบผิว

สารเคมีเคลือบผิว

เป็นสารเคมีเคลือบผิวที่ใช้กับผิวโลหะเพื่อเพิ่มความสวยงามหรือการทนทานต่อการกัดกร่อน สามารถปรับเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานได้ โดยทางบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสารทำความสะอาด สารชุบเคลือบเงา สารเคมีเคลือบผิว สารชุบป้องกันสนิม และสารเคลือบผิวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

  • สารปรับสภาพพื้นผิว
  • สารชุบเคลือบเงากลุ่มซิงค์
  • สารเคมีเคลือบผิว
  • สารเคลือบผิว
  • สารเคลือบผิวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  • สารเคมีเคลือบผิวอื่นๆ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเคลือบผิวที่มีความทนต่อการกัดกร่อนสูง

การรับเคลือบผิวที่มีความทนต่อการกัดกร่อนสูง

กระบวนการเคลือบที่น่าพึงพอใจสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ที่ต้องมีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง
คุณสมบัติของไหลที่ทำให้สร้างชั้นฟิล์มได้อย่างสม่ำเสมอแม้ชิ้นงานจะมีรูปร่างซับซ้อน ทั้งยังเป็นการเคลือบที่ให้ชั้นฟิล์มซึ่งทนทานต่อการกัดกร่อนและรอยขีดข่วนได้ในระดับสูง

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม