PAKUNA 612L(T)

สารทำความสะอาดของเหลวชนิด 1 ส่วนผสม

PAKUNA PRC-612L(T)
แสดงประสิทธิภาพอันเชื่อถือได้ในอุณหภูมิต่ำสำหรับคราบสกปรกในวงกว้างด้วยสารขจัดคราบมันอุณหภูมิปกติที่มีฤทธิ์เป็นด่างปราศจากฟอสฟอรัสสำหรับเหล็กและเหล็กกล้า, ทองแดงและทองเหลือง นอกจากนั้นยังเป็นสารทำความสะอาดของเหลวชนิด 1 ส่วนผสมที่มีการสร้างฟองต่ำทำให้เกิดฟองน้อยทั้งในขณะใช้งานและล้างออกด้วยน้ำ

・พลังแทรกซึมสูง, การเปียกน้ำสูง:สามารถทำความสะอาดการอุดตันของน้ำมันหรือชิ้นส่วนอุดกันรั่วได้อย่างรวดเร็ว
・การเกิดฟองต่ำ:การสร้างฟองน้อยทำให้ช่วยลดมลพิษจากฟอง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขจัดคราบได้ดียิ่งขึ้นด้วย Air Blow
・การนำกลับมาใช้ซ้ำ:สามารถนำน้ำยาขจัดคราบสกปรกกลับมาใช้ได้โดยใช้สารปรับสภาพ PAKUNA RPC-10F จึงสามารถลดน้ำยาเสียหรือของเสียได้น้อยลงได้อย่างมาก
・ควบคุมอัตโนมัติ:มีการนำระบบควบคุมอัตโนมัติ (แยกขาย) มาใช้จึงสามารถวิเคราะห์อัตโนมัติและเติมป้อนอัตโนมัติได้

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

รูปร่าง

ลักษณะภายนอก ผลสีเหลืองอ่อน~สีน้ำตาลแดงอ่อน

*ความเข้มอ่อนของโทนสีของผลิตภัณฑ์ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการใช้งาน (มาตรฐาน)

ความเข้มข้น 30~80 g/L
อุณหภูมิ 30~60℃

*ข้างต้นเป็นเงื่อนไขการใช้งานมาตรฐาน เงื่อนไขการใช้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพความสกปรกหรือไขมันที่ต้องการขจัดออก

 ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับเคลือบผิว

กรุณาติดต่อสอบถามเราหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ, กำหนดส่งงาน, ราคา ฯลฯ ของการรับเคลือบผิว