METASU YFA-S

สารชุบเคลือบไวท์บรอนซ์โครเมียมไทรวาเลนท์สำหรับ Rack

เป็นสารชุบเคลือบสำหรับ Rack ที่มีความทนต่อการกัดกร่อนอย่างยอดเยี่ยม

<คุณลักษณะพิเศษ>
・เป็นสารชุบเคลือบสารเคมีที่ใช้โครเมียมไทรวาเลนท์
・สร้างฟิล์มเคลือบที่มีความทนต่อการกัดกร่อนในการเคลือบครั้งเดียว
・มีประสิทธิภาพความทนต่อความเสียหาย
・สามารถใช้อุปกรณ์ชุบโครเมทที่มีอยู่เดิมได้

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

รูปร่าง รูปลักษณ์ภายนอก ของเหลวที่มีความเป็นกรดแก่สีม่วงเข้ม(METASU YFA-S
ของเหลวที่มีความเป็นกรดแก่สีม่วงเข้ม(METASU YFA-SR
เงื่อนไขการเตรียมน้ำยาชุบของอ่างชุบไฟฟ้า สารเคมีที่ใช้ ขอบข่ายใช้งาน
METASUYFA-S 50~150ml/L
เงื่อนไขการใช้งาน หัวข้อ ขอบข่าย หมายเหตุ
อุณหภูมิชุบ 30~40℃
เวลาชุบ วินาที
pH 1.7~2.1 กรุณาตรวจสอบค่าpHก่อนการใช้งาน กรณีค่าpH ไม่อยู่ในขอบข่ายเงื่อนไขกรุณาปรับสภาพโดยเติมกรดไนตริก
กวนผสม กรุณากวนผสมโดยให้อากาศหรือกวนผสมด้วยปั๊ม
เงื่อนไขการเติม สารเคมีที่ใช้ ปริมาณเติม (มาตรฐาน)
METASUYFA-SR 15ml/100dm2

*กรุณาปรับเพื่อทำให้ค่า pH อยู่ภายในค่าขอบข่ายของเงื่อนไขการใช้งาน

 ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับเคลือบผิว

กรุณาติดต่อสอบถามเราหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ, กำหนดส่งงาน, ราคา ฯลฯ ของการรับเคลือบผิว