METASU FSM-07

สารเคลือบเงาชุบดีบุกด้านสำหรับความเร็วสูง

กระบวนการ METASU FSM-07 เป็นสารเคลือบเงาชุบดีบุกด้านที่พัฒนาขึ้นสำหรับฟิล์มเคลือบปราศจาก Pb

<คุณลักษณะพิเศษ>
・สร้างฟิล์มเคลือบคุณภาพเยี่ยมที่มีความสามารถทำให้โลหะบัดกรีเปียก
・ให้ลักษณะพื้นผิวฟิล์มเคลือบที่คงตัวด้วยความหนาแน่นกระแสหลากหลายในวงกว้าง
・สามารถใช้กับกระบวนการรีโฟลว์ดีบุกได้

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการใช้งาน
(มาตรฐาน)
หัวข้อ ความเข้มข้นการเตรียมน้ำยาชุบของอ่างชุบไฟฟ้า ความเข้มข้นควบคุม
สารประกอบ METASUAM 90 ml/L 80-200 ml/L
METASUSM-2 250 ml/L
(Sn :50 g/L)
Sn:30-80 g/L
METASUFSM-07 50 ml/L 25-75 ml/L
เงื่อนไข อุณหภูมิอ่าง 40℃ (35-50℃)
ความหนาแน่นกระแส 5-20 ASD
ขั้วอาโนด ดีบุกบริสุทธิ์สูง (แนะนำ 99.99 ขึ้นไป)
กวนผสม หมุนเวียนปั๊ม, รันนิ่งวัสดุ
กรอง กรองต่อเนื่องด้วยตัวกรอง 15μm

*สามารถกำหนดเงื่อนไขให้ตรงกับวิธีใช้งานได้

 ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับเคลือบผิว

กรุณาติดต่อสอบถามเราหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ, กำหนดส่งงาน, ราคา ฯลฯ ของการรับเคลือบผิว