METASU SNV-200A/B

สารเคลือบเงาชุบดีบุกเงาอ่างกรดซัลฟิวริก

กระบวนการ METASUSNV-200A/B เป็นสารเคลือบเงาชุบดีบุกเงาสำหรับความเร็วสูงที่พัฒนาขึ้นสำหรับการชุบเคลือบปราศจาก Pb

<คุณลักษณะพิเศษ>
・ให้คุณภาพพื้นผิวมันเงาอย่างสม่ำเสมอเท่ากันด้วยขอบข่ายความหนาแน่นกระแสที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย
・สีเปลี่ยนภายหลังการรีโฟลว์เกิดขึ้นน้อย มีคุณลักษณะที่คงตัว
・มีประสิทธิภาพลดฟองสูง เหมาะสำหรับการชุบเฉพาะส่วน

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการใช้งาน
(มาตรฐาน)
หัวข้อ ความเข้มข้นการเตรียมน้ำยาชุบของอ่างชุบไฟฟ้า ความเข้มข้นควบคุม
สารประกอบ METASUAM 93 ml/L
(ความเข้มข้นในอ่าง:120 ml/L
80-160 ml/L
METASUSM-2 225 ml/L
(Sn :45 g/L)
Sn:30-60 g/L
METASUSNV-200A 60 ml/L 40-80 ml/L
METASUSNV-200B 30 ml/L 10-45 ml/L
เงื่อนไข อุณหภูมิอ่าง 25℃ (20-30℃)
ความหนาแน่นกระแส 5-20 ASD
ขั้วอาโนด ดีบุกบริสุทธิ์สูง (แนะนำ 99.99 ขึ้นไป)
กวนผสม หมุนเวียนปั๊ม, รันนิ่งวัสดุ
กรอง กรองต่อเนื่องด้วยตัวกรอง 15μm

*สามารถกำหนดเงื่อนไขให้ตรงกับวิธีใช้งานได้

 ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับเคลือบผิว

กรุณาติดต่อสอบถามเราหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ, กำหนดส่งงาน, ราคา ฯลฯ ของการรับเคลือบผิว