METASU FZ-77A(T)/FZ-77GC(T)

สารเคลือบเงาชุบสังกะสีสารละลายกรดแบบใช้งานกับอ่างอุณหภูมิสูง

การลดของเสียทางอุตสาหกรรมซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและป้องกันภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกจากระบบพลังงานที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลถือเป็นประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญในระดับสากล
METASUFZ-77 สารเคลือบเงาชุบสังกะสีที่มีความเป็นกรดสำหรับอ่างอุณหภูมิสูง ได้มีการพัฒนาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อนำมาใช้ในอ่างอุณหภูมิสูง(30~45℃)จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานด้วยการลดปริมาณกำลังไฟฟ้าในการหล่อเย็น, ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า, ลดของเสียทางอุตสาหกรรมด้วยการป้องกันการเพิ่มปริมาณของน้ำยาชุบที่เกิดขึ้นจากการหล่อเย็น

<คุณลักษณะพิเศษ>
・ขอบข่ายของอ่างชุบมีหลากหลาย สามารถชุบงานที่มีคุณภาพความเงาสูงด้วยอุณหภูมิอ่างที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ 20~60℃
อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ใช้ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 30~45℃ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลดีต่อสถานที่ทำงานได้อย่างเพียงพอและดึงเอาประสิทธิภาพของสารเคลือบเงาออกมาได้อย่างเต็มที่
การเพิ่มอุณหภูมิอ่างชุบให้สูงขึ้นจะทำให้เกิดข้อดีดังต่อไปนี้
①สามารถปฏิบัติงานได้แม้ไม่ได้หล่อเย็นน้ำยาชุบ
②ไม่ต้องเพิ่มปริมาณน้ำยาชุบ
③ประสิทธิภาพการสื่อนำไฟฟ้าของการชุบดียิ่งขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตปรับปรุงดีขึ้น
④ลักษณะทางกายภาพของการชุบดีขึ้น ให้ผลดีเยี่ยมสำหรับการชุบครั้งที่สอง และป้องกันการแตกเปราะ
⑤เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของโครเมทจากเดิม
・สามารถใช้งานได้ในอ่างแอมโนเนียล้วน~อ่างผสมแอมโนเมียและโปแตสเซียมในอัตรา1:1
・เกิดละอองและกลิ่นเหม็นเล็กน้อย ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานอยู่ในสภาวะที่ดี

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

รูปร่าง

รูปลักษณ์ภายนอก ของเหลวสีน้ำตาล(FZ-77AT))
ของเหลวสีน้ำตาล(FZ-77GCT)

*ความเข้มอ่อนของโทนสีของผลิตภัณฑ์ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการใช้งาน (มาตรฐาน)

หัวข้อ ขอบข่ายควบคุม หมายเหตุ
สารประกอบ ซิงค์คลอไรด์ 30~60g/L ควบคุมด้วยการวิเคราะห์
โลหะสังกะสี 15~30g/L ควบคุมด้วยการวิเคราะห์
คลอไรด์รวม 180~220g/L ควบคุมด้วยการวิเคราะห์หากความเข้มข้นลดต่ำลงจะทำให้กำลังชุบเคลือบต่ำลง
คลอรีนรวม 120~160g/L หากความเข้มข้นลดต่ำลงจะทำให้กำลังชุบเคลือบต่ำลง
METASUFZ-77A(T) 0.06~0.12L/KAH กำหนดตามปริมาณนำเข้าของ Barrel
METASUFZ-77GC(T) 0.03~0.10L/KAH ในอ่างอุณหภูมิสูงจะทำให้ปริมาณหมดเปลืองมากขึ้น
เงื่อนไข pH 5.5~6.3 ควบคุมด้วยเครื่องมือวัดค่า pH
อุณหภูมิอ่าง 20~60℃ ในอ่างอุณหภูมิสูงจะทำให้ปริมาณหมดเปลืองของสาร GCT) เพิ่มมากขึ้น
ความหนาแน่นกระแสขั้วคาโทด 0.5~1.5 A/d㎡ กำหนดค่ากระแสไฟฟ้าต่อ Barrel ตามรูปร่างของ Barrel, รูปร่างชิ้นงาน, ปริมาณป้อนเข้า
ขั้วอาโนด สังกะสีบริสุทธิ์สูง(99.99%) สามารถใช้เคสไททาเนียมได้
กรอง กรองต่อเนื่อง ต้องมีความสามารถในการกรอง 24 เท่าของปริมาณน้ำยาชุบทุกชั่วโมง

วิธีเตรียมน้ำยาชุบของอ่างชุบไฟฟ้า

สารเคมี อ่างแอมโมเนีย

อ่างผสมแอมโนเมีย

และโปแตสเซียม

หมายเหตุ
งค์คลอไรด์ 40g/L 40g/L สารเคมีความบริสุทธิ์สูง 99
แอมโมเนียมคลอไรด์ 100g/L 100g/L สำหรับอุตสาหกรรมหรือสำหรับสารเติมแต่งอาหาร
โปแตสเซียมคลอไรด์ 100g/L ผลิตภัณฑ์กลั่น
METASUFZ-77AT) 20ml/L 20ml/L สารเคลือบเงาสำหรับเตรียมน้ำยาชุบ, เติม
METASUFZ-77GCT) 0.3~1ml/L 0.3~1ml/L สารเคลือบเงาสำหรับเตรียมน้ำยาชุบ, เติม

 

 ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับเคลือบผิว

กรุณาติดต่อสอบถามเราหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ, กำหนดส่งงาน, ราคา ฯลฯ ของการรับเคลือบผิว