METASU YFA-ML(T)/HR

สารชุบเคลือบผิวไวท์บรอนซ์โครเมียมไทรวาเลนท์สำหรับ Barrel

เป็นสารชุบเคลือบผิวสำหรับ Barrel ที่มีประสิทธิภาพทนการกัดกร่อนยอดเยี่ยมด้วยสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเท่ากับโครเมทเฮกซาวาเลนท์

<คุณลักษณะพิเศษ>
・ให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเทียบเท่ากับโครเมทเฮกซาวาเลนท์
・เป็นสารชุบเคลือบผิวที่ใช้โครเมียมไทรวาเลนท์
・สร้างฟิล์มเคลือบที่มีความทนต่อการกัดกร่อนในการเคลือบครั้งเดียว
・มีประสิทธิภาพทนต่อความเสียหาย
・เพิ่มประสิทธิภาพความทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อความร้อนมากยิ่งขึ้น
・สามารถใช้อุปกรณ์ชุบโครเมทที่มีอยู่เดิมได้

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

รูปร่าง รูปลักษณ์ภายนอก ของเหลวที่มีความเป็นกรดแก่สีม่วงเข้ม(METASU YFA-MLT)
ของเหลวที่มีความเป็นกรดแก่สีม่วงเข้ม(METASU YFA-MLR
ของเหลวลักษณะเมือกใส(METASUYFA-HR)
เงื่อนไขการเตรียมน้ำยาชุบของอ่างชุบไฟฟ้า สารเคมีที่ใช้ ขอบข่ายใช้งาน
METASUYFA-ML(T) 50~150ml/L
METASUYFA-HR 5~50ml/L
เงื่อนไขการใช้งาน หัวข้อ ขอบข่าย หมายเหตุ
อุณหภูมิชุบ 30~50℃
เวลาชุบ 20~60 วินาที
pH 1.8~2.2 กรุณาตรวจสอบค่าpHก่อนการใช้งาน กรณีค่าpH ไม่อยู่ในขอบข่ายเงื่อนไข ให้ทำการปรับโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดไนตริก
กวนผสม เพื่อทำให้ความเข้มข้นของน้ำยาชุบสม่ำเสมอกันขอให้ดำเนินการกวนผสมด้วยปั๊มอย่างช้าๆ
การกวนแกว่งของตะกร้าที่ใส่ชิ้นงาน ขอให้กำหนดเวลาหยุด 5, 6 วินาทีก่อนดึงขึ้นมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
เงื่อนไขการเติม สารเคมีที่ใช้ ปริมาณเติม (มาตรฐาน)
METASUYFA-MLR 20ml/100d㎡
METASUYFA-HR 2~6ml/100d㎡

 

*กรุณาปรับเพื่อทำให้ค่า pH อยู่ภายในค่าขอบข่ายของเงื่อนไขการใช้งาน

 YFA-MLRYFA-HR = กรุณาเติมในสัดส่วน 1013

 ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับเคลือบผิว

กรุณาติดต่อสอบถามเราหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ, กำหนดส่งงาน, ราคา ฯลฯ ของการรับเคลือบผิว