METASU YFE-M/HR/C1(T)

สารชุบเคลือบผิวไวท์บรอนซ์โครเมียมไทรวาเลนท์

METASU YFE-M เป็นสารชุบเคลือบผิวไวท์บรอนซ์โครเมียมไทรวาเลนท์สำหรับชุบ Barrel สำหรับอ่างชุบซิงค์คลอไรด์ที่มีประสิทธิภาพทนความร้อนและทนการกัดกร่อนเป็นเยี่ยม

<คุณลักษณะพิเศษ>
・สารชุบเคลือบผิวที่ใช้โครเมียมไทรวาเลนท์
・ความทนต่อการกัดกร่อนเทียบเท่าหรือสูงกว่าสารโครเมทสีเหลืองโครเมียมเฮกซาวาเลนท์
・มีประสิทธิภาพความทนต่อความเสียหาย
・เพิ่มประสิทธิภาพความทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อความร้อนมากยิ่งขึ้น
・สามารถใช้อุปกรณ์ชุบโครเมทที่มีอยู่เดิมได้
(จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิน้ำยาชุบบางส่วน)
・เนื่องจากแทบไม่มีส่วนผสมของสารอินทรีย์ทำให้มีประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสียดีเยี่ยม

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

รูปร่าง รูปลักษณ์ภายนอก ของเหลวที่มีความเป็นกรดแก่สีน้ำเงินเข้ม (METASU YFE-M
ของเหลวลักษณะเมือกใส(METASU YFE-HR
ของเหลวที่มีความเป็นกรดสีน้ำตาลแดง(METASU YFE-C1T))
ของเหลวที่มีความเป็นกรดแก่สีน้ำเงินเข้ม(METASU YFE-SR3
เงื่อนไขการเตรียมน้ำยาชุบของอ่างชุบไฟฟ้า สารเคมีที่ใช้ ขอบข่ายใช้งาน
METASUYFE-M 100~250ml/L
METASUYFE-HR 40~100ml/L
METASUYFE-C1(T) 1~5ml/L
เงื่อนไขการใช้งาน หัวข้อ ขอบข่าย หมายเหตุ
อุณหภูมิชุบ 30~50℃
เวลาชุบ 30~60 วินาที
pH 1.8~2.2 กรุณาตรวจสอบค่าpHก่อนการใช้งาน กรณีค่าpH ไม่อยู่ในขอบข่ายเงื่อนไข ให้ทำการปรับโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
กวนผสม เพื่อทำให้ความเข้มข้นของน้ำยาชุบสม่ำเสมอกันขอให้ดำเนินการกวนผสมด้วยปั๊มอย่างช้าๆ
การกวนแกว่งของตะกร้าที่ใส่ชิ้นงาน ขอให้กำหนดเวลาหยุด 5, 6 วินาทีก่อนดึงขึ้นมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
เงื่อนไขการเติม สารเคมีที่ใช้ ปริมาณเติม (มาตรฐาน)
METASUYFE-SR3 75ml/100dm2
METASUYFE-HR 10~15ml/100dm2

*กรุณาปรับเพื่อทำให้ค่า pH อยู่ภายในค่าขอบข่ายของเงื่อนไขการใช้งาน

 ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับเคลือบผิว

กรุณาติดต่อสอบถามเราหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ, กำหนดส่งงาน, ราคา ฯลฯ ของการรับเคลือบผิว