METASU CR-U7L/I2

สารชุบเคลือบผิวสำหรับชุบสารสีดำโครเมียมไทรวาเลนท์

<คุณลักษณะพิเศษ>
・สารชุบเคลือบสำหรับชุบสารโครเมียมไทรวาเลนท์ที่ใช้โครเมียมไทรวาเลนท์
・ชุบเคลือบพื้นผิวชั้นนอกสีดำที่มีความมันเงาสูงอย่างสม่ำเสมอเท่ากัน
・ไม่มีการลดต่ำของประสิทธิภาพเนื่องจากการเสื่อมสภาพของสารชุบเคลือบ มีอายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากมีคุณภาพคงตัวเป็นระยะเวลานาน
・เหมาะสำหรับการชุบชิ้นงานปั๊มโลหะ, สลักเกลียว
・ไม่ก่อภาระต่อเครื่องจักรอุปกรณ์ ง่ายต่อการบำรุงรักษา
・เพิ่มประสิทธิภาพความทนต่อรอยขีดข่วน, ประสิทธิภาพความทนต่อการกัดกร่อน
・สามารถใช้อุปกรณ์ชุบโครเมทที่มีอยู่เดิมได้

 

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

รูปร่าง รูปลักษณ์ภายนอก ของเหลวสีเขียวเข้มที่มีความเป็นกลาง(METASU CR-U7L
ของเหลวใสไม่มีสี~ของเหลวที่มีความเป็นกลางตะกอนขาวเล็กน้อย(METASU CR-I2
เงื่อนไขการเตรียมน้ำยาชุบของอ่างชุบไฟฟ้า สารเคมีที่ใช้ ขอบข่ายใช้งาน
METASUCR-U7L 100~250ml/L
METASUCR-I2 5~20ml/L
เงื่อนไขการใช้ หัวข้อ ขอบข่าย หมายเหตุ
อุณหภูมิชุบ 35~50℃
เวลาชุบ 3~10วินาที
pH 5.5~7.0 กำหนดให้เป็นค่า pH6 ในน้ำยาชุบมาตรฐานของอ่างชุบ
กวนผสม กรุณาดำเนินการปั่นกวนอากาศหรือจุ่มแกว่ง
เงื่อนไขการเติม สารเคมีที่ใช้ ปริมาณเติม (มาตรฐาน)
METASUCR-U7L 100~250ml/ตะกร้า(50Kg)
METASUCR-I2 5~20ml/ตะกร้า(50Kg)
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 25% ปรับ pH

*กรุณาเติมตามปริมาณการนำน้ำยาออกมา
อ้างอิง:50Kgตะกร้า:นำขวดใหญ่ 1L/ตะกร้าออกมา, 100Kg ตะกร้า:นำขวดใหญ่ 2L/ตะกร้าออกมา

 ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับเคลือบผิว

กรุณาติดต่อสอบถามเราหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ, กำหนดส่งงาน, ราคา ฯลฯ ของการรับเคลือบผิว