METASU FSM-42A/B

สารเคลือบเงาชุบดีบุกด้าน

กระบวนการ METASU FSM-42A/B เป็นสารเคลือบเงาชุบดีบุกด้านที่พัฒนาขึ้นสำหรับฟิล์มผิวเคลือบปราศจาก Pb

<คุณลักษณะพิเศษ>
・มีประสิทธิภาพความคงตัวของอ่างน้ำยาอย่างยอดเยี่ยมในการรันนิ่ง
・สีเปลี่ยนและผิวเคลือบล่อนภายหลังการรีโฟลว์เกิดขึ้นน้อย มีคุณลักษณะที่คงตัว

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการใช้งาน
(มาตรฐาน)
หัวข้อ ความเข้มข้นการเตรียมน้ำยาชุบของอ่างชุบไฟฟ้า ความเข้มข้นควบคุม
สารประกอบ METASU AM 90 ml/L 80-200 ml/L
METASU SM-2 250 ml/L
(Sn :50 g/L)
Sn:30-80 g/L
METASU FSM-42A 40 ml/L 20-60 ml/L
METASU FSM-42B 20 ml/L 10-30 ml/L
เงื่อนไข อุณหภูมิอ่าง 35℃ (30-40℃)
ความหนาแน่นกระแส 3-15 ASD
ขั้วอาโนด ดีบุกบริสุทธิ์สูง (แนะนำ 99.99 ขึ้นไป)
กวนผสม หมุนเวียนปั๊ม, รันนิ่งวัสดุ
กรอง กรองต่อเนื่องด้วยตัวกรอง 15μm

*สามารถกำหนดเงื่อนไขให้ตรงกับวิธีใช้งานได้

 ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับเคลือบผิว

กรุณาติดต่อสอบถามเราหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ, กำหนดส่งงาน, ราคา ฯลฯ ของการรับเคลือบผิว