PAKUNA 171-N

สารทำความสะอาดวิธีจุ่มแช่และวิธีทางไฟฟ้าขั้นต้นร่วมกัน

เป็นสารล้างทำความสะอาดวิธีจุ่มแช่และวิธีทางไฟฟ้าขั้นต้นร่วมกันที่มีพลังทำลายโดยการขจัดคราบสกปรกเกาะติดของน้ำมันจากการปั๊มโลหะ, น้ำมันตัดกลึง, น้ำมันกันสนิม, เศษจากการบัฟ, โลหะเจือ ฯลฯ ได้ในเวลารวดเร็ว

・มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่มีพลังทำลายอันสามารถขจัดคราบสกปรกเกาะติดได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยใช้งานในฐานะเป็นวิธีทางไฟฟ้าขั้นต้น
・เผยประสิทธิภาพการขจัดคราบมันหรือสิ่งสกปรกที่กำจัดยากด้วยการผสานกระบวนการร่วมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพระหว่างการจุ่มแช่และวิธีทางไฟฟ้า
・ประสิทธิภาพการทำความสะอาดส่วนอุดกันรั่ว, ส่วนที่ซ้อนทับกันได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสมรรถนะการแทรกซึมอันยอดเยี่ยม
・ประสิทธิภาพการทำความสะอาดส่วนแรงดันไฟฟ้าต่ำที่มีปัญหาบ่อยครั้งในการใช้วิธีทางไฟฟ้าขั้นต้นเป็นอย่างดี
・มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอย่างมีคุณภาพ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการตกตะกอนของโลหะหนัก

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอก

ลักษณะภายนอก ผงสีขาว~สีน้ำตาลแดง

*ความเข้มอ่อนของโทนสีของผลิตภัณฑ์ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการใช้งาน (มาตรฐาน)

<ทำความสะอาดด้วยการจุ่มแช่>

ความเข้มข้น 30~60g/L
อุณหภูมิ 40~70℃
เวลา 2~10นาที

<ทำความสะอาดด้วยวิธีทางไฟฟ้า>

ความเข้มข้น 60~100g/L
อุณหภูมิ 50~70℃
เวลา 1~3นาที
ลักษณะขั้ว + หรือ +PR วิธีทางไฟฟ้า
ความหนาแน่นกระแส 0.5~3.0 A/d㎡
แผ่นขั้ว แผ่นเหล็กหรือแผ่นคาร์บอน

*ข้างต้นเป็นเงื่อนไขการใช้งานมาตรฐาน เงื่อนไขการใช้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพความสกปรกหรือไขมันที่ต้องการขจัดออก

 ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับเคลือบผิว

กรุณาติดต่อสอบถามเราหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ, กำหนดส่งงาน, ราคา ฯลฯ ของการรับเคลือบผิว