PAKUNA ELECTOR FLS(T)

สารทำความสะอาดด้วยวิธีทางไฟฟ้าปราศจากไซยาไนด์อย่างสมบูรณ์

PAKUNA ELECTOR FLS(T) เป็นสารความสะอาดเชิงไฟฟ้าสำหรับเหล็กและเหล็กกล้าแบบปราศจากไซยาไนด์ เผยพลังทำความสะอาดทรงพลังเทียบเท่ากับการแยกสลายเชิงไฟฟ้าแบบมีไซยาไนด์ จึงมีประสิทธิผลช่วยลดของเสียจากการชุบให้น้อยลง นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพการตกตะกอนปรับสภาพของโลหะหนักอย่างยอดเยี่ยมในด้านของประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และง่ายต่อการเติมและเตรียมน้ำยาชุบของอ่างชุบไฟฟ้าเนื่องจากมีสถานะเป็นของเหลว

<การใช้งาน>
สารทำความสะอาดเชิงไฟฟ้าก่อนชุบเหล็กและเหล็กกล้า, เหล็ก, ทองเหลือง, โลหะผสมของทองแดงผสมดีบุกหรือสังกะสี

<คุณลักษณะพิเศษ>
・ประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสียมีคุณภาพดี
・เป็นอ่างแบบไม่มีไซยาไนด์แต่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับอ่างไซยาไนด์
・ได้คุณภาพงานชุบเคลือบเงาคุณภาพดีอย่างยิ่ง
・เผยประสิทธิภาพขจัดสนิม, ขจัดโลหะเจือ, ขจัดเศษจากการขัดพลังสูง
・มีความสามารถสูงในการป้องกันความบกพร่องในการชุบเหล็ก
・เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชุบทองแดงและทองเหลือง, โลหะผสมของทองแดงผสมดีบุกหรือสังกะสี ฯลฯ
・มีอายุการใช้งานยาวนานอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับอ่างแบบปราศจากไซยาไนด์แบบเดิม

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

รูปร่าง

รูปลักษณ์ภายนอก ของเหลวสีน้ำตาล

เงื่อนไขการใช้งาน (มาตรฐาน)

เหล็กและเหล็กกล้า โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
อุปกรณ์
ถัง ถังพลาสติกพีวีซีชนิดแข็งหรือถังเคลือบยาง
แผ่นขั้ว แผ่นคาร์บอนหรือแผ่นเหล็ก แผ่นคาร์บอน
ระบบระบายลม ควรติดตั้งระบบระบายลมไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงาน
ระบบกรอง ควรใช้ระบบหมุนเวียนโอเวอร์โฟลว์
เงื่อนไขการใช้งาน
อุณหภูมิ อุณหภูมิปกติ~50
ลักษณะขั้ว ขั้วคาโทด, ขั้วอาโนด, วิธี PR ขั้วคาโทด
ความหนาแน่นกระแส 3~10 A/d㎡
เวลา 30~180วินาที 10~90 วินาที
การเตรียมน้ำยาชุบของอ่างชุบไฟฟ้า
ELECTOR FLS(T) มาตรฐาน 50ml/L(30~60ml/L)
โซเดียมไฮดรอกไซด์ มาตรฐาน 50g/L
(30g/Lขึ้นไป)
มาตรฐาน 30g/L
(ใช้ประมาณ 30g/L)

 

 ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับเคลือบผิว

กรุณาติดต่อสอบถามเราหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ, กำหนดส่งงาน, ราคา ฯลฯ ของการรับเคลือบผิว