METASU YFA-L

สารลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานโดยรวมสำหรับการชุบสารโครเมียมไทรวาเลนท์

METASU YFA-L

เป็นสารเติมที่สามารถลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานโดยรวมได้โดยการเติมลงไปในสารชุบเคลือบโครเมียมไทรวาเลนท์
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียหรือประสิทธิภาพความต้านทานการกัดกร่อนของฟิล์มเคลือบสารประกอบโครเ

<คุณลักษณะพิเศษ>
・สามารถลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานโดยรวมเพียงเติมลงในอ่างชุบสารประกอบโครเมียมไทรวาเลนท์โดยตรง
・ไมก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียหรือประสิทธิภาพความทนต่อการกัดกร่อน
・รูปลักษณ์ภายนอกมีสีเข้มกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปกติ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

รูปร่าง รูปลักษณ์ภายนอก ของเหลวลักษณะขุ่นเล็กน้อยสีน้ำตาลแดง
เงื่อนไขการใช้งาน สารเคมีที่ใช้ ปริมาณเติม
METASUYFA-L 0.3~5ml/L

*กรุณาเติมลงไปทีละน้อยพร้อมกับกวนผสมในอ่างอย่างสม่ำเสมอ
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานโดยรวมจากการเติม METASUYFA-L จะลดลง ในท้ายที่สุดจะรวมเป็นค่าคงที่
แม้จะเติมในปริมาณมากกว่านั้นก็จะไม่แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 

เงื่อนไขการเติม สารเคมีใช้งาน ปริมาณเติม (มาตรฐาน)
METASUYFA-L 0.5~1.0ml/100d㎡

*เนื่องจากปริมาณการเติมอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละไลน์ ขอให้ตรวจสอบยืนยันล่วงหน้า

 ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับเคลือบผิว

กรุณาติดต่อสอบถามเราหากท่านมีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ, กำหนดส่งงาน, ราคา ฯลฯ ของการรับเคลือบผิว